İstehlakçı qərarlarının verilməsi prosesləri və bu prosesdə marketinqin rolu

0
157

Marketinq strategiyaları hazırlanmazdan öncə, ilkin mərhələ üçün müəyyən edilməlidir ki, istehlakçı alış etdiyi zaman hansı problemini həll edir? Amerika marketinq araşdırmaçılarının rəylərinə görə, istehlakçıların problemlərini həll edə bilmələrinə görə yaranmış çətinliklər, əsasən 3 kateqoriyaya bölünür:

  • Sadə və vərdişlər üzrə yaranan problemlər: Bu növə gündəlik istehlak məhsullarını, dəftərxana ləvazimatlarını (dəftər, qələm və s.) adətən bu cürə məhsulların qiymətləri bir o qədər də bahalı olmur. Bu növ problemlərin sadəvərdişlərə bölünməsinə səbəb, bu tip məhsulların istehlakçılara tanış olmasıdır. Yəni istehlakçılarımız istisanalar xaric, adəti üzrə bu məhsullar barəsində hər hansı bir dərin araşdırma aparmırlar. Belə deyim də vitrində görür və ehtiyacı varsa asanlıqla alacaqdır.
  • Məhdudlaşdırılmış problemlər – Bu növ digərindən fərqlənir və istehlakçılar bu mərhələdə qərar verməzdən öncə düşünürlər, ölçüb biçirlər və sonra problemin həlli üçün qərar alırlar. Ona görə ki, burada problemin həlli üçün nəzərdə tutulan məhsullar digər bənddə olan məhsullara nisbətdə bahalıdır. Bunlar – Qidalar arasında bahalı kofelər, bahalı çaylar, soyuducu, tozsoran, balaca televizorlar və s.
  • Geniş problemlər – Bu növə yüksək texnologiyalı məhsullar aid olunur. Günümüzdə əsasən alışı nəzərdə tutulan kompüterlər, paltar yuyanlar, smart televizorlar, bahalı planşetlər və s.

Problemlərin növlərinə diqqət etsək görərik ki, problemin növləri birincidən tutmuş sonuncuya qədər hərəkət prosesləri alışın dərəcələrinə görə çətinləşir. Bu nə üçün lazımdır? Əslində burada çox incə məqamlar var. Belə ki, problemlərin kateqoriyalara və növlərə bölünməsi marketerlərə istehlakçıların alış prosesləri zamanı qarşılarına çıxan problemlərin həll edilməsi zamanı, hansı məhsul, ya əmtəələrə üstünlük verdiklərini rahatlıqla müəyyən edə bilirlər. Bu zəncirdə aparılan araşdırmalar marketerlər üçün başqa bir imkanlar və fürsətlər açılır. Bunlar nələrdir? İstehlakçıların brendə bağlılıqları, məhsula və ya firmaya bağlılıqları və s. Bilməliyik ki, istehlakçı loyallığı  aldığı məhsul və ya marka onun ehtiyaclarını tam ödədiyi və ödəməyə başladığı zaman baş tutur. Başqa bir məsələyə diqqət etməkdə marketerlər üçün faydalı ola bilər. Belə ki, marketerlər cari vəziyyətdə təkçə yeni müştərilərin cəlb edilməsinə deyil, eyni zamanda da öz müştərilərinin məhsula və ya markaya bağlılıqlarının təmin olunması istiqamətində ciddi işlər aparmalıdırlar. Belə olsa nəticələri əldə etmək daha da asanlaşır.

Uzunmüddətli bağlılıq o zaman baş tutur ki,

  • İstehlakçı məhsula və ya markaya inanır.
  • Məhsul və ya marka istehlakçının ehtiyac və tələbləri ilə üst-üstə düşür.
  • Vaxtında görülmüş marketinq tədbirləri ilə istehlakçılarda məhsula və ya markaya kifayət qədər ciddi bağlılıq formalaşdırılır.

Sizin marketinq bələdçiniz…

(119 dəfə baxılıb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here