Demarketinq metodu – məhdudlaşdırıcı və ya optimallaşdıran marketinq aləti

0
183

Demarketing (məhdudlaşdırma metodu) – Demarketinq metodunun tətbiqində məqsəd istehlakçıları müəyyən müddətə və yaxud həmişəlik istehlak etdikləri hər hansı bir məhsulun istifadəsindən yayındırmaqdır. Demarketinq, məsələn, bir məhsul və ya xidmətin qiymətinin artırılması, reklam və təqdimat fəaliyyətlərini minimuma endirməklə tələbatın azaldılmasına (məhdudlaşdırılmasına) yönəldilmiş bir fəaliyyətdir. Tütün məhsullarının insan sağlığına ciddi təhlükəli olan tərəfləri haqqında sosial şəbəkələrdə və insanların sıx toplaşdığı məkanlarda təbliğatların aparılmasını misal çəkmək olar. Hətta siqaret qutularının üzərində yazılan ağır və təsir edici sözləri “siqaret insanı öldürür”, “siqaretdə xərçəng var” və s. demarketinqin tərkib hissəsi adlandırmaq olar. Eyni zamanda siqaretin qiymətinin qaldırılması, yayımlanan reklamların sayının azaldılması və s. bunlar da demarketinq alətlərindəndir. Spirtli içkilər haqqında yayımlanan reklamların da gecə saat 23:00-dan sonra yayımlanmasını da demarketinq adlandıra bilərik. Qısası seçilmiş bazarlarda tələbatın səviyyəsini azaltmaq məqsədi daşıyır. Bloqpostun əvvəlində siqaret və spirtli içkilər haqqında olan misalları buna aid etmək olar. Başqa bir tərəfdənsə demarketinq metodu vasitəsi ilə firma müştəri portfelini də optimallaşdıra bilir. Bu yolla şirkət məshul və xidmətinə olan qiymətləri qaldıraraq sifariş həcmi az olan müştərilərdən öz portfelini təmizləmiş olur. Belə ki, artan qiymətlərə görə sifariş həcmi az olan müştərilər firmanın xidmətlərindən imtina edirlər. Əslində bu cür yanaşma ilə şirkət müştəri itirsədə vaxt və səmərəlilik baxımından üstünlük əldə edir. Həm də özəl müştərilərinə daha çox vaxt ayıra bilir. Eyni zamanda da bazarın bütün seqmentlərində fəaliyyət göstərən firmalar demarketinq metodundan yararlanaraq fəaliyyətini optimallaşdırır və bunun nəticəsində bazarın bütün qollarındakı fəaliyyətini nəzərdən keçirdir və daha gəlirli olan bazarlarda qalaraq həm xərclərini azaldaraq gəlirlərini artıra bilirlər.  Bəzən də elə olur ki, müəssisə məcburi şəkildə demarketinq metoduna əl atır. Bu da son zamanlar yerli bazarda ərzaq məhsullarının kəskin sürətlə bahalaşması hallarıdır. Ölkəmiz ərzaq xammalları məhsullarının və digər xammalların bir başa istehsalçısı olmadığı üçün  hazır məhsulların istehsalında istifadə olunan xammalları idxal edirlər. Xammal isə ya dollarla, ya da avro ilə alınır bu da nəticə etibarı ilə inflyasiyanı artırır. Elə bunun nəticəsidir ki, marketlərdə kütləvi bahalaşmalara şahid oluruq. Aydın məsələdir ki, bahalaşma istehlakçıların davranışlarına bir başa təsir edir və bazardakı istehlak zənbilində əvvəlki illərə nisbətən azalma müşahidə olunmaqdadır və təəssüf ki, azalmağa doğru da hərəkət edir. Bu da satışlara və şirkətlərin gəlirlərinə təsiri qaçılmaz edəcək. Bunun  özü də dolayı yolla demarketinqdir. Başqa bir tərəfdənsə demarketinq metodu şirkəti bazara uyğun və satışını təşkil edə biləcəyi məhsulları təklif etməyə də vadar edən metod kimi də qəbul etmək olar.  Gördüyünüz kimi bəzən də elə olur ki, şirkət bəzi marketinq addımlarını atanda heç də öz istəyi ilə ata bilmir. Ancaq ümumilikdə götürəndə “demarketinq”  metodu şirkətin ümumi fəaliyyətində əvəzsiz rola malikdir. Sadəcə olaraq bu alətin nə zaman və bazarın hansı dövründə istifadə etməyimizə diqqət etməliyik. Faydalı olması ümidi ilə.

Sizin marketinq bələdçiniz..

(73 dəfə baxılıb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here