Mənə görə əsl təcrübəli sahibkar reklamlardan təkçə bazarın stabil dövrlərində yox, eyni zamanda da böhranlı dönəmlərində...