Məhsul marketinq fəaliyyətinin və kompleksinin nüvəsini təş­kil edir. Məhsul istehlakçının tələbatını ödəmək məqsədilə bazara tək­lif edilən...